Oğlum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Oğlum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Oğlum" ifadesi, Türkçe'de gayri resmi veya argo bir üslupla kullanılan bir hitap şeklidir. Bu ifadeyle kişi, muhatabına yakınlık, samimiyet veya dostluk hissettiğini ifade ederken kullanabilir. Ancak aynı zamanda bu ifade, argo veya daha rahatsız edici bir tonla kullanıldığında aşağılayıcı bir anlam da taşıyabilir.

Genel olarak, "oğlum" ifadesi genç veya yaşça küçük bir kişiye hitap etmek veya samimi bir ilişkiyi vurgulamak için kullanılır. Ancak argo bir şekilde kullanıldığında ya da karşıdaki kişi bunu hoş karşılamıyorsa, iletişimde olumsuz etkiler yaratabilir.

Hakaret mi?


Oğlum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, sanığın ceza infaz kurumda görevli memura yönelik sarf ettiği "Sert yapma lan, sen kimsin, işimiz var gidiyoruz oğlum" sözlerinin nezaket dışı kaba hitap tarzı olup sövme, somut bir fiil ya da olgu isnadı olarak kabul edilemeyeceği, katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığından, sanığın beraatı yerine hükümlülük karar verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/13889 Karar: 2018/13554 Tarih: 23.10.2018

Karar #2

Sanığın polis memuruna söylediği "Oğlum sen daha toysun, bebesin, daha polis olamamışsın" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/4050 Karar: 2019/5491 Tarih: 20.03.2019

Karar #3

Eyleme (Veli tarafından, öğretmene hitaben: Sen nasıl yüzlük kağıda atmış sekiz verirsin, işlemediğin yerden sorar, soyadı küçük yazıldı diye puan kararsın, oğlum sen kimsin, sen bana bak oğlum) ve yükletilen suça yönelik katılan ...in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18 CD Esas: 2018/5111 Karar: 2019/13585 Tarih: 01.10.2019

"Oğlum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.