Senin Ne Mal Olduğunu Biliyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Ne Mal Olduğunu Biliyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin ne mal olduğunu biliyor" ifadesi argo bir dil kullanımını içeren ve karşıdaki kişiye aşağılama veya hakaret içeren bir ifadedir. Bu tür ifade, kişiyi aşağılamak veya onun değerini küçümsemek amacıyla kullanılır. "Mal" kelimesi, argo dilde bir kişiyi aşağılamak veya hakaret etmek için kullanılan yaygın bir terimdir.

Hakaret mi?


Senin Ne Mal Olduğunu Biliyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılan ...'in vaatlerine yönelik yaptığı konuşma sırasında "Bu kadar atan adam hiç görmedim kardeşim bu ne kadar atıyor ya bu Başbakana da geçti ya ne atıyorsun kardeşim, bu memleket senin ne mal olduğunu biliyor, senin kumaşın belli hemşerim, dün sattın bu vatandaşı, sen dün neredeydin...'in taşeronluğu yapmadın mı bu memleketi satmadın mı, bu tüylenmedi ya onu da cılk çıkartıyorsun orayı da kokutuyorsun burayı da kokutuyorsun be kardeşim" şeklindeki ifadeler kullanarak katılana yönelik eleştiri sınırlarını aşmadığı, katılanın toplum önünde tanınmış birisi olması, siyaset yaptığına göre hakaret içermeyen eleştirilere katlanmak zorunda olması, sanığın sözlerinin yorum ve eleştiri niteliğinde olması, hem bir politikacı hem de Belediye Başkanı olan katılanın sürekli toplum önünde olması nedeniyle eleştirilere açık olmasının zorunluluğu, bu tarz söylemlerin AİHM kararlarında da belirtilen şok edici, incitici ve sert eleştiriler kapsamında kalması nedenleri ile atılı suçtan sanığın beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/3759 Karar: 2018/2281 Tarih: 21.02.2018

"Senin Ne Mal Olduğunu Biliyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.