Gözü Duvardaki Saatte

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gözü Duvardaki Saatte"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Gözü Duvardaki Saatte" ifadesi, bir kişinin dikkatsiz veya dalgın olduğunu ifade eder. "Gözü duvardaki saatte" ifadesi, kişinin odaklanma güçlüğü yaşadığını veya dikkati dağıldığını belirtir.

Hakaret mi?


Gözü Duvardaki Saatte kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Avukat olan sanığın Asliye Ceza Mahkemesi'nin ... sayılı dosyasına... tarihli vekâletnamesine istinaden sunduğu ... havale tarihli temyiz dilekçesinde "..aklın avdeti beklenmeksizin acele ile hüküm kurulması, kararı bizzat vermek için acele edilmesi, gözün duvardaki saatte olduğu halde işin acele ile bitirilmeye çalışılması, sanığı önce kafasında mahkum etmesi, daha sonra bu kanaatine uygun hüküm vermekte aceleci davranması… Bize göre vicdanı rahatsız olmuştur, kararın doğru olmayabileceği yolunda kaygısı vardır, kendisini destekleyecek bir görüş duyarsa rahatlayacaktır. Duruşmadan bir gün sonra bilgiye başvurmanın başka ne anlamı olabilir?... Sayın hakimin mahkumiyete önce karar verip daha sonra bunun formalitelerini tamamlamaya çalıştığına dair görüşümüzü destekleyen maddi delil kararın içindedir" şeklindeki sözlerin katılanın, onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek bir eylemin isnadı niteliğinde olmayıp savunma dokunulmazlığı kapsamında kalan ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın atılı suçtan dolayı yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/27612 Karar: 2013/15056 Tarih: 06.06.2013

"Gözü Duvardaki Saatte" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.