Götürüyorlar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Götürüyorlar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Götürüyorlar" ifadesi, genellikle bir kişinin veya bir şeyin gizemli veya belirsiz bir şekilde ortadan kaybolduğunu veya alındığını ifade eder. Bu ifade, bir durumun veya nesnenin nereye gittiğini veya ne olduğunu anlamakta güçlük çekildiğini ifade ederken, aynı zamanda biraz alaycı veya esprili bir üslup taşıyabilir.

Bu ifade, günlük konuşma dilinde veya mizahi bir bağlamda kullanılabilir. Örneğin, bir şeyin kaybolduğunu veya birinin ortadan kaybolduğunu belirtmek amacıyla kullanılabilir. "Götürüyorlar" ifadesi, bir durumu veya olayı anlatırken belirsizlik veya esrarengizlik unsuru eklemek için de kullanılabilir. Ancak ifadenin kullanımı bağlama ve tonuna bağlı olarak değişebilir, bu nedenle hoşgörülü ve saygılı bir üslup kullanmak önemlidir.

Hakaret mi?


Götürüyorlar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Yerel gazetede, Belediye Başkanına hitaben: Hem sökerken hem dökerken götürüyorlar) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün beraat onanmasına...

Yargıtay 18 CD Esas: 2016/5277 Karar: 2018/8162 Tarih: 28.05.2018

"Götürüyorlar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.