Hayvan Herif

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hayvan Herif"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hayvan herif" Türkçe argo bir ifadedir ve genellikle kişilere hakaret amacıyla kullanılır. Bu ifade, kişinin vahşice veya saldırganca davrandığını, insan dışı bir şekilde hareket ettiğini veya insanca olmayan davranışlar sergilediğini ifade etmek için kullanılır. Ancak bu ifade hoşgörüsüz ve saygısız bir ifade olduğundan, kullanmaktan kaçınılması ve daha saygılı bir dil kullanmanız önerilir. Başkalarına saygı duymak ve iletişimde nazik olmak önemlidir.

Hakaret mi?


Hayvan Herif kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın olay günü nişanlısı tanık...'in kullandığı araçta bulunması,...'in hatalı araç kullanımı sonucu polis memuru olan katılanın yönetimindeki resmi aracı trafik kazası tehlikesine maruz bırakması, buna öfkelenen katılanın sanığın bulunduğu araca doğru "Arabayı insan gibi kullansanıza lan" diye bağırması, sanığın aracı bayanın kullandığını söylemesine rağmen "Bayansa bayan, kullanmasını bilsin" diyerek öfkeli tavrını sürdürmesi, nişanlısının yanında haksız tavırlara maruz kalan sanığın duyduğu öfkenin etkisi ile katılana "Hayvan herif, git işine" diyerek hakaret etmesi şeklinde gerçekleştiği kabul edilen eylemde, hakaret eyleminin görev ile ilişkilendirilemeyeceği, 5237 sayılı TCK'nin 125/1. maddesindeki basit hakaret suçunu oluşturduğu...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/27235 Karar: 2013/7902 Tarih: 11.03.2014

Karar #2

Eylemin (Polis memuruna hitaben: ifade alsanıza kardeşim, hayvan herif, işini yapmıyorsun, seni yarın savcıya şikâyet edeceğim) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık... müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16426 Karar: 2022/15909 Tarih: 23.06.2022

Karar #3
İt herif, hayvan herif Yargıtay 9.HD, Esas: 2010/7988, Karar: 2012/16556, Tarih: 10.05.2012

"Hayvan Herif" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.