Bu Karara Gülerler

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bu Karara Gülerler"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bu karara gülerler" ifadesi, bir kararın mantıksız veya anlamsız olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kararın uygulanamaz veya mantıksız olduğunu düşünen kişiler tarafından kullanılır.

Örneğin, bir şirketin, tüm çalışanların mesai saatlerinde telefon kullanımını yasakladığı bir karar aldığını düşünelim. Bu karar, telefon kullanımı işin gerektirdiği bir şey olduğunda mantıksız görünebilir. Bu durumda bir kişi "Bu karara gülerler" diyerek, kararın saçma ve uygulanamaz olduğunu ifade edebilir.

Bu ifade, bir eleştiri ifadesi olarak kullanılır ve bir kararın yanlış veya mantıksız olduğunu belirtmek için kullanılır. Ancak, bu ifade, diğer kişilerin kararı ciddiye almayacağı veya alay ettiği anlamına da gelebilir.

Hakaret mi?


Bu karara gülerler hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık avukatın müdafi olarak görev yaptığı... Ağır Ceza Mahkemesi'nin esas sayılı dosyasıyla ilgili olarak yapılan yargılama sonunda açıklanan kararda "Ne yapıyorsunuz, bu ne biçim karar, bu karara gülerler, art niyetli davranılıyor, benim bütün dosyalarıma teşdit uygulanıyor, Adalet Bakanlığına şikayet edeceğim, ayrıca dilekçe vereceğim, Savcı... benim duruşmalarıma katılmasın" biçimindeki sözlerle tepki göstermesinin ne suretle mahkeme heyetinin ya da hükmü açıklayan hâkimin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek saldırı niteliğinde olduğu açıklanıp gösterilmeden, şikâyet edeceğine yönelik sözlerinin de Anayasanın 36. maddesinde düzenlenen hak arama özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/6933 Karar: 2012/28633 Tarih: 04.12.2012

"Bu Karara Gülerler" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.