Sokak İnsanları Gibisiniz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sokak İnsanları Gibisiniz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sokak insanları gibisiniz" ifadesi, genellikle bir kişiye veya grubun davranışlarını, terbiyesizliklerini veya saygısızlıklarını eleştirmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifadeyle kişilere, nezaket kurallarını veya toplumsal normları ihlal ederek saygısızca davrandıkları ima edilmek istenir.

Hakaret mi?


Sokak İnsanları Gibisiniz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerinin (Terbiyesiz, cahil memur, sen nasıl müdürsün, mahalle karıları gibi konuşuyorsunuz, sokak insanları gibisiniz) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve ye- rinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas:2020/25941 Karar: 2020/18766 Tarih: 08.12.2020

"Sokak İnsanları Gibisiniz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.