Kör ve Sağırsınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kör ve Sağırsınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kör ve sağırsınız, bir kişiye veya bir gruba gerçekleri veya önemli bilgileri algılayamadıklarını, anlamadıklarını veya kabul etmediklerini söylemek için kullanılan bir hakaret veya eleştiri ifadesidir. Kör ve sağırsınız, ayrıca bir kişiye veya bir gruba ilgisiz, duyarsız, umursamaz, başkalarının acılarına veya sorunlarına karşı kayıtsız olduklarını söylemek için de kullanılabilir. Kör ve sağırsınız, genellikle kızgın, hayal kırıklığına uğramış, üzgün veya yakınan bir kişi tarafından söylenir.

Hakaret mi?


Kör ve Sağırsınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sonuç olarak, olay öncesinde ve sonrasında sanığın başkaca bir fiili ve sözlü davranışının bulunmadığı dikkate alınarak, sanığın söylediği sözlerin (Mahkemeye hitaben: Siz kör ve sağırsınız, siz o koltukta oturmayı hak etmiyorsunuz) müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını tahkir edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu, aksi düşünülecek olursa suçla korunmak istenen değerin ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebileceği değerlendirilerek, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/6518 Karar: 2017/13857 Tarih:28.11.2017

"Kör ve Sağırsınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.