Karı Gibi Ağlıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karı Gibi Ağlıyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Karı gibi ağlıyorsun" deyimi, bir kişinin aşırı duygusal bir şekilde ağlamasını ifade eder. Bu deyim, genellikle birisinin aşırı dramatik, abartılı ve gereksiz bir şekilde ağlamasını eleştirmek için kullanılır. Ağlamak normal bir tepki olabilir, ancak bu deyim, kişinin aşırı tepki verdiğini ve gereksiz bir şekilde dramatize ettiğini ima eder. Bu deyim, bir kişinin aşırı tepki verdiği durumları anlatmak için kullanılır. Örneğin, bir kişi küçük bir sorun karşısında ağlamaya başlarsa, başkaları ona "karı gibi ağlıyorsun" diyebilir. Bu deyimi kullanmak, aşırı tepkilerin abartılı olduğunu ve gereksiz dramaya yol açtığını ifade etmek için kullanılır. "Karı gibi ağlıyorsun" deyimi genellikle olumsuz bir şekilde kullanılır ve kişinin aşırı duygusal tepkilerini eleştirmek için kullanılır. Bu deyimi duyan kişi, ağlamasının gereksiz olduğunu ve durumu abarttığını anlayabilir. Bu deyim, bir kişinin duygusal tepkilerini sınırlamak ve daha dengeli bir şekilde tepki vermesini sağlamak amacıyla kullanılabilir. Sonuç olarak, "karı gibi ağlıyorsun" deyimi, aşırı duygusal bir şekilde ağlamayı eleştirmek için kullanılan bir deyimdir. Bu deyimi duymak, kişinin tepkisinin abartılı olduğunu ve gereksiz bir şekilde dramatikleştiğini ifade eder. Aşırı tepkileri eleştirmek ve daha dengeli bir şekilde tepki vermek için bu deyim kullanılabilir.

Hakaret mi?


Karı Gibi Ağlıyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu olayda, sanığın müştekiye yönelik sarf ettiği kabul edilen "Kan gibi ağlıyorsun" şeklindeki hitabın nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olup hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 1. CD Esas: 2021/1732 Karar: 2021/5031 Tarih: 24.03.2021

"Karı Gibi Ağlıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.