Haysiyetsiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Haysiyetsiz"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Haysiyetsiz kelimesinin TDK sözlük anlamı şu şekildedir: Değeri, saygınlığı olmayan. Bu kelime bir sıfat olarak kullanılır ve genellikle bir hakaret veya eleştiri olarak kullanılır. Haysiyetsiz bir kimse, onuruna, namusuna, karakterine önem vermeyen, başkalarına saygısızlık eden veya ahlaksız davranan bir kimse olarak tanımlanabilir. Haysiyetsizlik ise haysiyetsiz olma durumu veya haysiyetsizce davranış olarak ifade edilir.

Hakaret mi?


Haysiyetsiz kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılanın,... YİBO İlköğretim Okulu'nda öğretmen, sanığın ise müdür olarak görev yaptığı, katılanın tayininin başka bir okula çıkması üzerine suç tarihinde ilişik kesme ile ilgili konuşmak için sanığın odasına gittiği, sanığın ise katılana ilişik kesmeden önce kendisine verilen görevleri bitirmesi gerektiğini söylediği, katılanın yumruğunu sıkarak sanığa söylenmeye başladığı, bu sebeple taraflar arasında çıkan tartışmada sanığın sinirlenerek katılana "Karaktersiz, haysiyetsiz, kişiliksiz' diyerek hakaret ettiği, katılanın boğazını sıktığı ve yüzüne yumruk attığı, bu sırada katılanın saatinin camının çatladığı iddia edilen olayda hakaret suçundan verilen hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde, mahkeme tarafından sanığın atılı eylemi haksız bir harekete tepki olarak işlemiş olması nedeni ile sanık hakkında TCK'nın 129/1 ve CMK'nın 223/4. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına...

Yargıtay 23. CD Esas: 2015/14888 Karar: 2015/7716 Tarih: 07.12.2015

Karar #2

İncelenen dosyada, müştekinin kendisine borcu olan M.… isimli kişiyi kastederek şüphelinin cep telefonu hattına... tarihinde gönderdiği "Abi bu M.… ne kadar onursuz, haysiyetsiz, şerefsiz bir adam çıktı" şeklindeki mesaja karşı şüphelinin cevaben attığı "Bu yazdıkların daha çok sana uyuyor, bana öyle geldi" şeklindeki sözlerle hakaret ettiğini belirterek şikâyetçi olduğu görülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığınca şüphelinin kullandığı cümlelerin hakaret içermediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Ancak şüphelinin sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu, hakaret suçunun uzlaşmaya tabi olduğu, uzlaştırma işlemlerinin de yapılmadığı anlaşılmıştır. CMK'nın 253. maddesi uyarınca yön- temince uzlaşma işlemleri yapılması gerekirken hakaret suçunun unsurlarını oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ve itiraz merciince de itirazın reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/8132 Karar: 2019/3826 Tarih: 26.02.2019

"Haysiyetsiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.