Bula Bula Sizi Mi Buldular?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bula Bula Sizi Mi Buldular?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bula bula sizi mi buldular?" ifadesi, bir kişinin ne kadar nadir veya zor bulunduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin aranması veya bulunması zor olan bir şey gibi göründüğünde kullanılır.

Örneğin, bir arkadaşınızı yıllar sonra tesadüfen bulduğunuzda, o size "Bula bula sizi mi buldular?" diyerek, sizi arayarak veya bulmaya çalışarak uzun bir süre uğraştıklarını ifade edebilir.

Bu ifade genellikle övgü veya takdir ifadesi olarak kullanılır ve bir kişinin değerini veya özelliklerini vurgular. Ancak, bu ifade aynı zamanda bir eleştiri ifadesi olarak da kullanılabilir ve bir kişinin ulaşılması zor veya sorunlu olduğunu vurgulamak için de kullanılabilir.

Hakaret mi?


Bula bula sizi mi buldular hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın polis memuru olan mağdur ve katlana hitaben söylediği kabul edilen "Ne biçim adamsınız, burada çalışacak adam olarak bula bula sizi mi buldular, ne cins adamlarsınız" şeklindeki sözlerin mağdur ve katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/25935 Karar: 2016/7157 Tarih: 07.04.2016

"Bula Bula Sizi Mi Buldular?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.