Sen Önce Karına Laf Geçir

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Önce Karına Laf Geçir"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen Önce Karına Laf Geçir" ifadesi, genellikle argo veya kaba bir dil kullanılarak, karşınızdaki kişiyi aşağılamak, küçümsemek veya onunla dalga geçmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifadeyle kişi, muhatabının kendisini üstün veya önemli hissettiği bir alanı veya konuyu hedef alarak, onu incitmek veya rahatsız etmek isteyebilir.

Bu tür ifadeler, saygısızlık, alay etme veya çatışma amacıyla kullanıldığında olumsuz bir anlam taşır. Saygılı ve hoşgörülü bir iletişimde bulunmak, sağlıklı ve olumlu ilişkilerin temelini oluşturur. Bu tür ifadelerin kullanımından kaçınılmalı ve insanların duygularına saygı gösterilmelidir.

Hakaret mi?


Sen Önce Karına Laf Geçir kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, sanığın olay günü çocukla şahsi münasebet kurulmasına dair ilamın icrası için icra memurları ile evine gelen pedagog olan katılana hitaben söylediği "Neye dayanarak böyle konuşuyorsun, 50 lira aldın konuşuyorsun, sen git önce karına laf geçir" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba bir davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/39636 Karar: 2014/31590 Tarih: 03.11.2014

"Sen Önce Karına Laf Geçir" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.