Karını Sikerim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karını Sikerim"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Karını Sikerim ifadesi, Türkçe'de küfür içeren bir cümledir ve ahlaki değerlere aykırıdır. Bu ifade, başkalarını hakaret etmek amacıyla kullanılmamalıdır. Sözcüklerin anlamı açık ve saldırgan bir şekilde ifade edildiği için, bu ifadeyle karşılaşmak insanları rahatsız edebilir ve ilişkileri zedeleyebilir.

İnsanlar arasındaki iletişimde saygı ve nezaket önemlidir. Küfür içeren ifadelerin kullanılması, karşımızdaki kişiyi incitebilir ve ilişkileri zedeler. Bu nedenle, toplum içinde kullanılan küfürlerin yerine daha uygun ve saygılı ifadeler kullanmak önemlidir. Bu ifadeyi kullanmak, karşı tarafa hakaret etmek ve onu küçümsemek anlamına gelir. Bu tür küfürler, toplumsal ilişkileri zedeler ve karşılıklı saygıyı ortadan kaldırır. Bu nedenle, iletişimde kullanılacak dilin seviyeli ve saygılı olması önemlidir. Özellikle sosyal medya ve diğer iletişim platformlarında, düşüncelerimizi ifade ederken saygılı ve olgun bir dil kullanmamız önemlidir

Hakaret mi?


Karını Sikerim  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık T...'in katılan H...'in eşinin bankada kendisine kredi vermediği gerekçesiyle telefonda "Senin karın bana kredi vermedi, onu bankada sinkaf edeceğim" biçimindeki sövme eyleminde, kredi vermemenin sanığın ya da eşinin haksız fiili sayılamayacağı ve ilk haksız hareketin sanık T...'den kaynaklandığı gözetilmeden, sanığın TCK’nın 125. maddesi uyarınca cezalandırılması yerine, eylemin haksız fiile tepki olarak işlendiği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/3549 Karar: 2015/1670 Tarih: 20.01.2015

"Karını Sikerim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.