Partili Hâkim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Partili Hâkim"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Partili Hâkim" terimi, yargı sistemine dahil olan bir hakim veya yargıcın, siyasi bir parti veya grubun etkisi altında olduğu veya siyasi görüşlere göre kararlar aldığı düşüncesiyle kullanılan bir ifadedir. Bu terim, yargı bağımsızlığının zedelendiği veya adaletin tarafsızlık ilkesine uygun şekilde işlemediği durumları ifade etmek amacıyla kullanılır.

"Partili Hâkim" terimi, yargı sisteminde objektiflik ve tarafsızlık ilkesinin sorgulandığı, adaletin siyasi etkilere maruz kaldığı veya yargı kararlarının siyasi çıkarlara dayandığı durumları eleştirmek veya belirtmek için kullanılır. Bu terim, yargının güvenilirliği ve adaletin sağlanması açısından önemli bir konuyu ifade eder.

Hakaret mi?


Partili Hâkim kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığa rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Sanığın Başbakanlık İletişim Merkezine gönderdiği suça konu... tarihli elektronik postada yer alan ifadeleri (Müştekilerin ayarladıkları... Mahkemesi Hakimi... beni 3 ay hapis cezası ile cezalandırdılar,... Partili hakim tarafından ceza yedik) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Anayasa'nın 74. maddesinde yer alan şikayet hakkı kapsamına kalması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5502 Karar: 2015/9850 Tarih: 02.11.2015

"Partili Hâkim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.