Maddi Hırs

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Maddi Hırs"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Maddi hırs” ifadesi, maddi kazanç elde etmek için gösterilen aşırı istek ve tutkuyu ifade eder. Bu tutku, kişinin hayatındaki diğer alanlardan daha fazla önem kazanır ve kişinin davranışlarını etkiler. Maddi hırsın neden olduğu davranışlar arasında, para kazanmak için her şeyi yapmak, başkalarını manipüle etmek veya kandırmak, işkolik olmak ve kişisel ilişkileri ihmal etmek yer alabilir.

Hakaret mi?


Maddi Hırs kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık ...'in... tarihinde ... İcra Müdürlüğünün ... sayılı dosyasına sunulmak üzere verdiği dilekçede "Aynı zamanda icra memuru... ile iki samimi aynı odayı paylaşan oda arkadaşı ve... adli iki pedagogu ayartıp husumetle ve kasten şebeke çete grubu oluşturup benim 10 yaşındaki kızım aleyhine görevlerini kötüye kullanıp maddi hırsları nedeniyle kötülük yapan şebeke grup elemanları ile mahkemeliğiz" ifadelerine yer verdiği olayda, sanığın suç kastı ile bir davranışta bulunmadığına ve mağdurlar ve ile katılan...'in sanıkla birlikte hareket ettiklerini düşündüğüne dair savunması, bu savunmasının boşandığı eşi tarafından sanığa gönderilen ve kamu görevlileri üzerinde nüfuzu bulunduğu intibaı uyandıran mesajlara yer veren... tarihli mesaj tespit tutanağı ve... havale tarihli dilekçeyle desteklenmesi, sanığın suça konu dilekçesinin bütünlüğü ve yazılış amacı birlikte gözetildiğinde, kullanılan ifadeler nezaket dışı, kaba, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde ise de bu ifadelerin mağdurlar ve katılanın onur, şeref ve saygınlıklarını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermemesi ve sövme fiilini de oluşturmaması nedeniyle hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2018/4-477 Karar: 2021/651 Tarih: 16.12.2021

"Maddi Hırs" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.