Fuhuş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Fuhuş"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Fuhuş, para karşılığında cinsel ilişkiye girme eylemidir. Fuhuş yapan kişiye fahişe, fuhuş yaptıran kişiye pezevenk, fuhuş yaptığı yerlere genelev denir. Fuhuş, toplumun ahlaki değerlerine aykırı olduğu için çoğu ülkede yasaktır. Fuhuş, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, insan ticareti, şiddet ve suç gibi sorunlara yol açabilir. Fuhuşun nedenleri arasında yoksulluk, eğitimsizlik, zorbalık ve bağımlılık sayılabilir.

Hakaret mi?


Fuhuş kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (... 'de para karşılığı fuhuş yapıyorsun) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2755 Karar: 2018/720 Tarih: 23.01.2018

Karar #2

Somut olayda, sanığın Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan tarihli duruşmada katılana yönelik olarak aralarındaki uyuşmazlıkla ilişkili olmayan "Ayrıca bu dükkânda dilenci kadınlarla fuhuş yapıyor" şeklindeki sözlerinin savunma sınırını aştığı gözetilmeden, sanık hakkında yerinde görülmeyen gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/30346 Karar: 2021/141 Tarih: 11.01.2021

"Fuhuş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.