Hekimlik Adabın Bu Mu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hekimlik Adabın Bu Mu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hekimlik adabı, hekimlerin hastalarına saygı göstermelerini, empati kurmalarını ve etik değerlere uygun davranmalarını içerir. Hekimler, hastalarının duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını anlamalı ve onlara destek olmalıdır. Aynı zamanda, hastaların mahremiyetine saygı göstermeli ve gizliliklerini korumalıdır. Hekimlik adabı aynı zamanda iletişim becerilerini de içerir. Hekimler, hastalarına açık ve anlaşılır bir şekilde bilgi vermelidir. Hastaların tedavi sürecini anlamalarını sağlamalı ve onlara güven vermelidir. Ayrıca, hekimler hastaların sorularını sabırla yanıtlamalı ve endişelerini gidermelidir.

Hekimlik adabı, hekimlerin mesleki etik kurallara uymalarını da gerektirir. Hekimler, dürüstlük, adalet ve tarafsızlık prensiplerine bağlı kalmalıdır. Hastaların haklarına saygı göstermeli ve onları herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakmamalıdır. Hekimlik adabı, hekimlerin mesleklerini layıkıyla yerine getirmelerini sağlayan önemli bir unsurdur.

Hakaret mi?


Hekimlik Adabın Bu Mu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Doktor olan sanık ... ile kendisine tedaviye gelen sanık ...'in muayeneye randevu saatinde gelinmemesi sebebiyle tartışmaya başladıkları, sanık ...'in "Sen yemin etmedin mi, senin hekimlik adabın bu mu, Allah belanı versin, Allah seni kahretsin" şeklindeki ve sanık ... tarafından karşılık olarak söylenen "O zaman siz çok ahlaklısınız" şeklindeki beddua, kaba ifade ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin katılan sanıkların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanıkların beraati yerine hakaretin karşılıklı olduğu şeklindeki oluşa uygun olmayan gerekçeyle TCK'nın 129/3. maddesi uyanınca haklarında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/4381 Karar: 2015/4925 Tarih: 09.09.2015

"Hekimlik Adabın Bu Mu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.