Basın Gidin Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Basın Gidin Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Basın gidin lan" ifadesi, oldukça argo ve küfürlü bir ifadedir ve diğer insanları kaba bir şekilde uzaklaştırmak veya reddetmek için kullanılır. Bu ifade, "Gidin lan buradan, ben sizi istemiyorum" veya "Defolun buradan, başka bir yere gidin" gibi anlamlar taşır. Bu ifade aynı zamanda düşmanca veya saldırgan bir ton içerir, bu nedenle kullanımı tavsiye edilmez ve hoş karşılanmaz.

Hakaret mi?


Basın gidin lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Siz kimsiniz lan bana ceza veriyorsunuz, Allah mısınız, eşkıya mısınız, ...'de bana kimse ceza yazamaz, basın gidin lan" şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/5403 Karar 2018/3165 Tarih: 08.03.2018

"Basın Gidin Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.