Pisliklerinizi Temizlemenizi Bekliyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Pisliklerinizi Temizlemenizi Bekliyorum "
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Pisliklerinizi temizlemenizi bekliyorum" ifadesi, genellikle bir kişiye veya bir grubun geçmişte yaptığı olumsuz veya ahlaki değerlere aykırı eylemlerden dolayı hesap vermesi veya sorumluluk alması gerektiğini ifade eden bir ifadedir. Bu terim, kişiyi veya grubu kendi hatalarını kabul etmeye, düzeltmeye veya telafi etmeye teşvik etmek amacıyla kullanılır.

"Özür dile" veya "geçmişteki yanlışları düzelt" gibi anlamlara gelen bu ifade, kişinin veya grubun davranışlarından kaynaklanan olumsuz sonuçları ortadan kaldırması veya düzeltmesi gerektiğini belirtir. Terim, genellikle hoşgörü ve ahlaki sorumluluk ilkesini vurgulamak amacıyla kullanılır. "Pisliklerinizi temizlemenizi bekliyorum" ifadesi, geçmişteki hataların düzeltilmesini veya sorumluluk alınmasını isteyen bir ifadedir ve ahlaki bir hesaplaşmayı teşvik ederken, aynı zamanda kişinin veya grubun gelecekte daha iyi davranışlar sergilemesini umut eden bir yaklaşımı yansıtır.

Hakaret mi?


Pisliklerinizi Temizlemenizi Bekliyorum

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın "Acilen ödemelerinizi yerine getirin, hatasız kişilere rezilliğinizi daha fazla yaymayın, mevcut pisliklerinizi temizlemenizi bekliyorum.” şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı sözler niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/6098 Karar: 2014/31826 Tarih: 05.11.2014

"Pisliklerinizi Temizlemenizi Bekliyorum " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.