Adamlıktan Nasibini Almamış

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adamlıktan Nasibini Almamış"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adamlıktan nasibini almamış" ifadesi, Türkçede bir kişinin olması gereken değerleri ve davranışları sergilemediği durumlar için kullanılır. Bu ifade, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve bir kişiye eleştiri olarak yönlendirilir. Özellikle, olgunluk, dürüstlük, sorumluluk ve saygı gibi değerlere uymayan bir kişi hakkında söylenebilir.

"Adamlıktan nasibini almamış" ifadesi, bir kişinin iyi karakterli ve toplumun beklentilerine uygun bir şekilde davranmamış olduğunu ima eder. Bu ifadeyle, bir kişinin daha iyi bir insan olmak için gerekli özellikleri ve değerleri öğrenmediği ve bu nedenle olumsuz bir tutum sergilediği belirtilir.

Hakaret mi?


Adamlıktan nasibini almamış kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, eyleme (Adam olun adam, bir adam olamadınız, siz adam mısınız, insanlıktan adamlıktan nasibinizi alamamışsınız) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/18986 Karar: 2021/20926 Tarih: 07.09.2021

"Adamlıktan Nasibini Almamış" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.