Allah’ınız Kitabınız Yok Mu?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Allah'ınız Kitabınız Yok Mu?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Allah'ınız kitabınız yok mu?" ifadesi Türkçede kullanılan bir deyimdir ve genellikle bir kişinin başka bir kişiye veya gruba karşı, onların ahlaki değerlere, vicdana veya insanlık kurallarına uygun davranmadıklarını ima etmek için kullanılır. Bu ifade, bir eleştiri veya kınamayı ifade eder.

Özetle, "Allah'ınız kitabınız yok mu?" deyimi, birinin diğerine, yaptıkları eylemler veya davranışlar nedeniyle etik, ahlaki veya vicdani değerlere aykırı olduklarını belirtmek için kullanılır. Bu ifade genellikle bir kınamayı ve başkalarının daha doğru ve etik bir şekilde hareket etmelerini isteyen bir anlam taşır.

Hakaret mi?


Allah'ınız kitabınız yok mu? kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kendisine verilen cezayı fazla bulması üzerine müşteki hâkime hitaben söylediği "Allah'ımız kitabımız yok mu, bu kadar ceza olur mu, benim iki tane çocuğum var" şeklinde ağır eleştiri niteliğindeki sözlerinin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4387 Karar: 2015/4931 Tarih: 09.09.2015

Karar #2

İnceleme konusu somut olayda, sanığın hastanede bulunduğu sırada "İnsan değil misiniz, görmüyor musunuz, beni zorla tutuyorlar, Allah'ınız kitabınız yok mu sizin" biçimindeki sözlerin kendisine yapılan muameleye neden çözüm getirilmediğinin irdelenmesi amacına yönelik nezaket dışı kaba hitap tarzı olup sövme, somut bir fiil ya da olgu isnadı olarak kabul edilemeyeceği, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığından, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2017/3071 Karar: 2019/6713 Tarih: 03.04.2019

"Allah'ınız Kitabınız Yok Mu?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.