Seni Oğlan Yapacağım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Seni Oğlan Yapacağım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Seni oğlan yapacağım" ifadesi, genellikle argo veya aşağılayıcı bir dil içeren ve cinsiyete yönelik aşağılama veya tehdit içeren bir ifadedir. Bu ifade, karşıdaki kişiyi küçümsemek, aşağılamak veya ona zarar verme amacı taşıyan bir ifade olarak kullanılır.

Hakaret mi?


Seni Oğlan Yapacağım kelimesi hakaret değildir. Tehdit suçunu oluşturmaktadır.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın şikayetçiye söylediği kabul edilen "Seni oğlan yapacağım, karını ve çoluk çocuğunu düzeceğim’’ şeklindeki sözlerin TCK'nin 106, maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, belirtilen sözlerin hakaret suçunu oluşturduğu kabul edilerek yerinde görülmeyen gerekçe ile hüküm kurulması yasaya aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/21426 Karar: 2014/2524 Tarih: 29.01.2014

"Seni Oğlan Yapacağım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.