Adam Gibi Cevap Vermek Zorundasın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam Gibi Cevap Vermek Zorundasın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adam gibi cevap vermek zorundasın" ifadesi, genellikle bir kişiden ya da bir grubundan, bir soruya veya bir konuya daha somut, eksiksiz, dürüst ve mantıklı bir cevap vermesi beklendiğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin yeterli ve tatmin edici bir cevap vermesinin gerektiğini vurgular.

Bu ifade olumlu bir dile sahip olabilir, ancak bazen daha baskın veya zorlayıcı bir tonla da kullanılabilir. Bu ifade genellikle iletişimde açıklık, dürüstlük ve etkili iletişim beklentisini ifade eder. "Adam gibi cevap vermek zorundasın" ifadesiyle bir kişi, daha güçlü bir argüman veya açıklama sunarak durumu daha net ve anlaşılır bir şekilde açıklamak isteyebilir.

Hakaret mi?


Adam Gibi Cevap Vermek Zorundasın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın borcunu ödemek üzere geldiği icra dairesinde çıkan tartışma üzerine katılana söylediği sözlerin (Rakam neyse kes kardeşim, terbiyesizlik yapma, düzgün cevap ver, sen kim oluyorsun, bana cevap vermek zorundasın, yarım yaşındasın, bana adam gibi cevap vermek zorundasın) katılanın onur, şeref ve saygınlığımı rencide edebilecek tarzda somut bir fiil isnadı ya da sövme içermediği, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

 

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/3075 Karar: 2015/5098 Tarih: 10.09.2015

"Adam Gibi Cevap Vermek Zorundasın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.