Çekirge Gibi Sıçramak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çekirge Gibi Sıçramak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Çekirge Gibi Sıçramak mecazi olarak, sürekli kurtulduğunu, hep direktten dönerek yakalanmadığını ifade eder. Gerçek anlamda ise çok yüksek veya çok uzak mesafelere atlamak, zıplamak anlamına gelir. Bu deyim genellikle olumlu bir anlam taşır ve çeviklik, hız veya başarı belirtmek için kullanılır. Örnek cümleler: Bu sporcu çekirge gibi sıçrıyor, rekor kırabilir. Çekirge gibi sıçradım ama toplu taşıma aracına yetişemedim. Bu şirket çekirge gibi sıçradı, piyasada lider oldu.

Hakaret mi?


Çekirge Gibi Sıçramak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yerel gazete haberinde iş adamı hedef alınarak "Kendisine iş adam ve hayırsever görüntüsü vererek kendi çıkarları için çekirge gibi çok sıçrayan... Efendi, parası milli ve manevi açıdan çok helalmiş gibi şehit ailelerine ev yapa cağ sözü ile rant elde etmesine şehit aileleri tepki gösterdi" şeklinde yazılar yayımlanması eylemine ilişkin) Bölge Adliye Mahkemesi'nin duruşma açmaksızın dosya üzerinden beraat karan vermesinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmemiştir. Mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle verilen beraat ve hükmün düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddi kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan, katılanlar vekilinin suçun unsurlarının oluştuğuna yönelik temyiz itirazı yerinde görülmediğinden, 5271 sayılı CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca temyiz isteminin esastan reddine...

Yargıtay 8. CD Esas: 2021/15890 Karar: 2022/15217 Tarih: 25.10.2022

"Çekirge Gibi Sıçramak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.