Senin Gibileri Çok Gördüm

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Gibileri Çok Gördüm"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Senin Gibileri Çok Gördüm” Türkçe bir deyimdir ve genellikle bir kişinin veya bir grup insanın benzer davranışlar sergilediğini veya benzer özelliklere sahip olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Bu ifade, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin veya grubun itibarını zedeleyebilir. Bu nedenle, bu ifade kullanılırken dikkatli olmak gerekir. Ayrıca, bu ifadeyi kullanmak yerine, eleştirilerin daha yapıcı bir şekilde ifade edilmesi daha uygun olabilir. Eğer bir kişi veya grup hakkında olumsuz bir şey söylemek gerekiyorsa, bunu yaparken daha nazik ve saygılı bir dil kullanmak daha doğru olacaktır.

Hakaret mi?


Senin Gibileri Çok Gördüm kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura söylediği "Sen kim oluyorsun, ebelerime karışamazsın, senin gibileri çok gördüm, haddini bil ben doktorum, sen benim muhatabım değilsin" şeklindeki ifadelerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9578 Karar: 2015/10509 Tarih: 09.11.2015

Karar #2

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen "Sen bilemeyeceksen burada ne işin var, sen kimsin, senin rütben ne, senin gibileri çok gördüm, amirin gelsin" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/6722 Karar: 2018/14986 Tarih: 14.11.2018

"Senin Gibileri Çok Gördüm" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.