Gel Dedim mi Geleceksin Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gel Dedim mi Geleceksin Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Gel dedim mi geleceksin lan" ifadesi, bir kişiye karşı net ve kesin bir isteği veya talimatı ileterek, onun bu isteği yerine getirmesini beklediğinizi ifade eden bir cümledir. Bu ifade, genellikle kararlılık veya beklenti ile kullanılırken, karşısındaki kişinin sözünü tutmasını veya yapması gereken bir eylemi gerçekleştirmesini sağlama amacını taşır.

Bu ifade, karşısındaki kişinin daha önce belirtilen bir davete veya isteğe olumlu bir yanıt vermesini ve sözünü yerine getirmesini beklediğinizi vurgular. "Gel dedim mi geleceksin?" ifadesi, daha önce anlaşılan veya belirtilen bir durumu hatırlatırken, karşısındaki kişinin sözünü tutmasını sağlamak veya gereken eylemi yapmasını teşvik etmek amacını taşır.

Hakaret mi?


Gel Dedim mi Geleceksin Lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana yönelttiği "Bura- ya gel lan, gel dedim mi geleceksin lan" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/31726 Karar: 2017/4970 Tarih: 03.05.2017

"Gel Dedim mi Geleceksin Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.