Başka İşiniz Yok Mu?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Başka İşiniz Yok Mu?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Başka işiniz yok mu?" ifadesi, bir kişinin başka bir kişinin yaptığı bir şey hakkında eleştirel bir şekilde yorum yapmak veya onu sorgulamak için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, kişinin kendine veya başka bir şeye daha fazla zaman ayırması gerektiğini, yaptığı şeyin önemsiz veya gereksiz olduğunu veya daha iyi bir şeyle uğraşması gerektiğini ima eder. Bu ifade bazen bir kişinin takıntılı veya aşırı tutkulu olduğunu düşünen bir başka kişi tarafından kullanılır. Ancak, herkesin kendi hobileri, ilgi alanları ve zamanı vardır. Bu nedenle, "Başka işiniz yok mu?" ifadesi, başka bir kişinin sevdiği veya değer verdiği bir şeyi küçümsemek veya eleştirmek yerine, farklı ilgi alanlarına ve faaliyetlere saygı göstermek daha saygılı bir yaklaşım olacaktır.

Hakaret mi?


Başka işiniz yok mu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, polislerin düğün yerinde sanıktan silah almak istemesiyle sanığın kendisini yere atıp sonrasında sanıklar ve ...'e silahı kaçırması ve sanığın polislere "Sizin başka işiniz yok mu, düğünden silah almaya kalkışıyorsunuz, burası... len" şeklindeki sözlerinin görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret suçlarını oluşturmamasına rağmen şikâyetçi beyanları ve olay tutanağında belirtilmeyen ve davaya konu edilmeyen ancak kovuşturma aşamasındaki tanık beyanında geçen hakaret sözlerinin de hükme esas alınması suretiyle yazılı şekilde hükümler kurulması yasaya aykırı...

Yargıtay 8. CD Esas: 2017/8804 Karar: 2018/534 Tarih: 17.01.2018

"Başka İşiniz Yok Mu?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.