Kıçı Arızalı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kıçı Arızalı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kıçı arızalı terimi, genellikle bir kişinin davranışları veya karakteri hakkında olumsuz bir şekilde kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin düşüncesiz, sorumsuz veya rahatsız edici davranışlarına atıfta bulunur. Kıçı arızalı olan bir kişi, genellikle başkalarının duygularını veya ihtiyaçlarını umursamaz ve kendi çıkarlarını ön planda tutar.

Bu deyim, bir kişinin egoist veya kaba davrandığı durumları tanımlamak için sıklıkla kullanılır. Kıçı arızalı olan bir kişi, başkalarına saygısızlık edebilir, sürekli olarak başkalarını eleştirebilir veya kendi çıkarları için başkalarını manipüle edebilir. Bu tür davranışlar, genellikle insanlar arasında gerilim yaratır ve ilişkileri zorlaştırır. Kıçı arızalı terimi, bir kişinin olumsuz davranışlarını ve karakter özelliklerini vurgulamak için kullanılır. Bu ifade, bir kişinin nezaket, empati ve saygı eksikliğini ifade eder. Kıçı arızalı olan bir kişiyle etkileşime girmek, genellikle stresli ve zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, insanlar genellikle kıçı arızalı bir kişiyle ilişkilerini sınırlamaya veya tamamen kesmeye çalışır.

Kıçı arızalı ifadesi, genellikle bir espri veya alay şeklinde kullanılır ve bir kişinin tuhaf veya anlaşılması zor davranışlarını tanımlamak için kullanılır. Bu ifade, bir kişinin düşüncesiz veya rahatsız edici eylemlerini anlatırken kullanılırken, dikkatli olunmalı ve uygun bir şekilde kullanılmalıdır. Kıçı arızalı ifadesi, bir kişinin eksantrik veya alışılmadık davranışlarını anlatmak için kullanılan bir deyimdir.

Hakaret mi?


Kıçı Arızalı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Kıçı arızalı, koşamayan paytak ve ördek ayaklı) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/7668 Karar: 2018/805 Tarih: 24.01.2018

"Kıçı Arızalı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.