Size Hesap mı Vereceğim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Size Hesap mı Vereceğim"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Size hesap mı vereceğim?" ifadesi genellikle karşıdaki kişinin veya gruptaki kişilerin, kendisine hesap sorma veya onların beklentilerine uyma yükümlülüğü hissetmediğini ifade eder. Bu ifade, kişinin kendi özgürlüğünü veya bağımsızlığını vurgularken, başkalarının yönlendirmelerine veya eleştirilerine maruz kalmaktan kaçındığını belirtir.

Hakaret mi?


Size Hesap mı Vereceğim kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Stajyer avukat olan sanık ...'in Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından staj kapsamında görevlendirildiği mahkemenin yazı işleri müdürü olan ...'in kendisi hakkında onun sicil amiri olduğu, devamsızlığı nedeniyle stajını yakacağı, çok havalı olduğu ve bu havasını bitireceği biçimindeki yasal yetkisini aşan ve nezaket kurallarımı zorlayan söz ve eylemleri karşısında "Siz egonuzu bende tatmin edemezsiniz, isterseniz stajımı yakın, sem ne biçim insansın, siz kim oluyorsunuz, size hesap mi vereceğim, siz bana karışamazsınız’’ sözleriyle karşılık vermesi biçiminde gerçekleşen olayda, sanığın kendisine yönelik bu davranışların haksızlığını vurgulamak amacıyla sarf etmiş olduğu sözlerle...in onur, şeref ve saygınlığını rencide etmek kastıyla hareket ettiği sübuta ermediği ve bu nedenle beraatına karar verilmesi gerektiği halde, yanılgı değerlendirmeyle yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 5. CD Esas: 2013/3139 Karar: 2014/8218 Tarih: 11.09.2014

"Size Hesap mı Vereceğim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.