Aslanım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Aslanım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Argoda "aslanım" ifadesi, genellikle bir kişiye cesaret, güç veya beceri anlamında övgüde bulunmak için kullanılır. Bu ifade, birinin başarılı, güçlü veya etkileyici bir şekilde hareket ettiğini belirtmek amacıyla kullanılabilir. Aynı zamanda, bu ifade dostça bir ses tonuyla veya bir arkadaşa hitap etmek için de kullanılabilir. Fakat bazı durumlarda aşağılamak içinde kullanılır. Yani aslanım erkeksen yap şeklinde alaycı ve aşağılayıcı ifade olabilir.

Hakaret mi?


Aslanım kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılan polis memuruna hitaben söylediği "Senin yaşın kaç aslanım" biçimindeki sözlerinin mağdurların onur, şeref ve saygınlığını  rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/23252 Karar: 2016/4640 Tarih: 10.03.2016

Karar #2

Olay günü sanığın müştekilere söylediği kabul edilen "Ne yapacaksınız lan, bana da mı gaz sıkacaksınız, biz sprey olarak kullanıyoruz aslanım biber gazını" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet karar verilmesi kanuna aykırı...

 Yargıtay 18, CD Esas: 2015/20060 Karar: 2016/10356 Tarih: 12.05.2016

"Aslanım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.