Gözlüklü Sığır

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gözlüklü Sığır"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Gözlüklü sığır" ifadesi, argo bir tabirdir ve aşağılama amacı taşıyan bir dilde kullanılır. Bu ifade, kişiyi küçümsemek, aşağılamak veya alay etmek için kullanılan aşağılayıcı bir ifadedir. "Gözlüklü sığır" terimi, kişinin gözlük takması ve bununla ilişkilendirilen önyargıları veya alaycı yaklaşımları kullanarak kişiyi aşağılamak amacı taşır.

Bu tür ifadeler, hoşgörüsüz ve saygısız bir iletişimi yansıttığı için toplumsal normlara aykırıdır ve olumsuz bir etki yaratabilir. İnsanlar arasında sağlıklı ve olumlu bir iletişim sağlamak için dikkatli bir dil kullanmak önemlidir. Saygılı ve hoşgörülü bir dil kullanmak, diğer insanlara karşı saygı ve empati göstermeyi teşvik eder ve olumsuzluğu önlemeye yardımcı olur.

Hakaret mi?


Gözlüklü Sığır kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Katlanın gözlüklü olduğu ve sanığın eski kız arkadaşı olduğu somut olayla ilgili olarak... tarihli bilirkişi raporunda tespiti yapılan "Gözlüklü sığır" şeklindeki sözlerin katılana yönelik olarak kullanıldığının anlaşılması karşısında, sanığın mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraat karan verilmesi kanuna aykırı...   Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11430 Karar: 2015/13809 Tarih: 17.12.2015

"Gözlüklü Sığır" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.