Davalıyı Aklamak İçin Yapmadığı Şey Kalmamıştır

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Davalıyı Aklamak İçin Yapmadığı Şey Kalmamıştır"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Davalıyı aklamak için yapmadığı şey kalmamıştır" ile ifade edilmek istenen davalıyı aklamak için yapılan her türlü çaba ve eylem, davanın sonucunu etkilemek ve davalıyı suçsuz göstermek amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Bu çabalar, davanın duruşma salonunda veya mahkeme dışında yapılabilmektedir. Davalı, kendini savunmak için her türlü hukuki yol ve yöntemi kullanır. Avukatlar, delilleri toplar, tanıkları dinler ve savunma stratejisi oluşturur. Ayrıca, mahkemeye sunulan belgeler, raporlar ve uzman görüşleriyle davalıyı aklamak için kanıtlar sunulur.

Davalıyı aklamak için yapılan çabalar arasında tanıkların ifadeleri, delil sunumu, uzman görüşleri ve savunma stratejilerinin kullanılması yer alabilir. Davalı, suçlamaları reddedebilir, olayın gerçekleşme şeklini açıklayabilir veya alternatif bir senaryo sunabilir. Ayrıca, davalı, mahkemede sunulan delilleri çürütebilir veya şüpheleri dağıtmak için çeşitli argümanlar sunabilir.

Hakaret mi?


Davalıyı Aklamak İçin Yapmadığı Şey Kalmamıştır kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mahkemeye sunduğu ... tarihli hâkimin reddi dilekçesinde yer alan "Buna benzer bir dava bundan daha sonra açılmış olmasına rağmen sonuçlanmıştır. Bu mahkeme hakimi ise sürekli 7-8 ay ertelemektedir. Davalıyı aklamak için yapmadığı şey kalmamıştır. Sürekli olarak sanık avukatıyla özel odasında görüşmektedir. Bu hakimin bu davada vereceği karara karşı güvenimi kaybettim" şeklindeki suça konu sözlerinin TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kalması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8708 Karar: 2015/10722 Tarih: 10.11.2015

"Davalıyı Aklamak İçin Yapmadığı Şey Kalmamıştır" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.