Kanuni Mafya

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kanuni Mafya"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kanuni mafya" özellikle organize suç örgütlerine atıfta bulunan bir deyimdir. Bu terim, genellikle suçlu faaliyetleri düzenlemek, suçlular arasında anlaşmazlıkları çözmek ve bazen yerel topluluklara yardım sunmak gibi işlevleri olan geleneksel mafya yapılarını ifade eder.

Terimin "Kanuni" kısmı, mafyanın belirli bir etik veya kodunu temsil edebilir ve örgütün bir tür ahlaki veya hukuki çerçeveye sahip olduğunu ima edebilir. Ancak bu kullanımın gerçek mafya örgütlerinin faaliyetlerinin yasal veya etik açıdan meşrulaştırıldığı anlamına gelmediğini belirtmek önemlidir. "Kanuni mafya" terimi, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin genellikle yasa dışı ve suçlu olduğu gerçeğini yansıtırken, bu örgütlerin bazen belirli bir hiyerarşi, düzen ve kodla işlediği fikrini taşıyabilir.

Hakaret mi?


Kanuni Mafya kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Avukata hitaben: Sen kanuni bir mafyasın) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık... müdafinin ve katılan ... vekilinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10805 Karar: 2016/3775 Tarih: 01.03.2016

"Kanuni Mafya" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.