Kaç Yıllık Adamsınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaç Yıllık Adamsınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kaç Yıllık Adamsınız deyimi, bir kişinin deneyim, bilgi veya beceri düzeyini sormak için kullanılan bir soru şeklidir. Bu deyim, genellikle meslek veya hobi ile ilgili konularda kullanılır. Bu deyim, aynı zamanda bir kişinin yaşını veya yaşlılığını ima etmek için de kullanılabilir.

Hakaret mi?


Kaç Yıllık Adamsınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın görevli jandarma erlerine hitaben söylediği kabul edilen "Cezaevini özledim, siz kaç yıllık adamsınız" şeklindeki sözlerinin mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici ve kaba söz niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26549 Karar: 2016/11987 Tarih: 01.06.2016

"Kaç Yıllık Adamsınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.