Kişilik Bozukluğu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kişilik Bozukluğu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kişilik bozukluğu", bireyin düşünce tarzını, duygusal tepkilerini, ilişkilerini ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyen, sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde devam eden psikolojik bir durumdur. Kişilik bozuklukları, genellikle bireyin sosyal, iş ve kişisel hayatını olumsuz etkileyebilir ve uygun şekilde başa çıkma yeteneğini zayıflatabilir.

Farklı türlerde kişilik bozuklukları bulunabilir ve her bir tür, belirli özelliklere ve belirgin davranış kalıplarına sahip olabilir. Örneğin, antisosyal kişilik bozukluğu, başkalarının haklarına saygı göstermeyen ve toplumsal normlara uymayan davranışlarla karakterizedir. Borderline kişilik bozukluğu, duygusal dalgalanmalar, kimlik belirsizliği ve ilişki problemleri gibi belirtilere sahiptir. Narcissistic kişilik bozukluğunda, aşırı özsaygı, empati eksikliği ve diğer insanlara karşı aşırı ilgi gibi özellikler gözlemlenebilir. Bu bozukluklar, genellikle erken yetişkinlik döneminden itibaren belirgin hale gelir ve uzun süre devam edebilir. Kişilik bozukluklarının teşhisi ve tedavisi genellikle uzman bir psikolog veya psikiyatrist tarafından yapılır.

Hakaret mi?


Kişilik Bozukluğu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, ... Barosu'na kayıtlı avukat olarak görev yapan sanığın sanıklar müdafii sıfatıyla... Asliye Ceza Mahkemesi'nin dosyasına sunduğu savunmalarını içerir dilekçesinde, dosyanın müştekisine yönelik olarak "Akla hayale gelmeyecek yalan, iftira ve her türlü hakareti tek taraflı yapan bir kişilik olduğu, hiç yoktan üstüne üstlük adli makamları da tamamen kendisinin sebebiyet verdiği suçlarını örtmek adına savcılıklara müracaat ederek kişilik bozukluğunu alışkanlık haline getirmiştir, saniyede bir mesaj yazarak her iki müvekkili hakaretleri, iftiraları, yalanları ve yalan tanıkları huzurunuza getirmiş bulunmaktadır, müştekinin yalan, iftira, hakaret içeren sözlerinden kurtulmak adına hareket ettiği, müştekinin paranoya hali içerisinde, tamamen yalana dayalı, ağlayıp sızlayarak iki yalan tanığı bularak yalan söylemesini temin etmiş, şikâyetçinin tek taraflı yalan, hakaret içeren fiillerinden dolayı psikolojik ve sosyolojik olumsuzluklarına da ilişkin olarak... şeklindeki sözleri nedeniyle müştekiye hakaret ettiği gerekçesiyle düzenlenen iddianame sonrasında... Ağır Ceza Mahkemesi'nce sözlerin iddia ve savunma dokunulmazlığa kapsamında olduğu gerekçesiyle son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına karar verilmiştir... Sonuç olarak, sanık tarafından savunma dilekçesinde kullanılan ifadeler, TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gibi değer yargısı niteliğine sahiptir. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Ayrıca bahse konu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı kanaatine varılmıştır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/33349 Karar: 2016/2671 Tarih:15.02.2016

"Kişilik Bozukluğu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.