Adi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adi"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adi" kelimesi, Türkçede aşağılık, değersiz, alçak ve kötü nitelikleri ifade eden bir sıfat olarak kullanılır. Bu kelime, genellikle bir kişinin karakteri, davranışları veya eylemleri için olumsuz bir anlam taşır ve eleştirel bir şekilde kullanılır. İnsanlar dışında, kalitesiz veya düşük değerdeki nesneler veya durumlar için de kullanılabilir.

Hakaret mi?


Adi kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın "Lanet olsun böyle meclis üyelerine, böyle adi adamlar belediyenin yüz karası" şeklindeki paylaşımının kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olması karşısında, sanık ...'in sözlerinin muhatabının katılan olup olmadığının belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ile beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/35300 Karar: 2017/11804 Tarih: 25.10.2017

Karar #2

Suça konu mesajdaki "Adi avukatlar" biçimindeki kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyuttaki sözlerin muhatabının katılan ... olduğunun anlaşılması karşısında, sanığın katılan ...'e yönelik eylemi sebebiyle TCK'nın 129/3. maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına, katılan ... 'e yönelik hakaret suçunu oluşturan eylemi sebebiyle de cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2688 Karar: 2018/1255 Tarih: 07.02.2018

Karar #3

Dosya kapsamına göre, müşteki … vekilinin şikâyet dilekçesi ekine sosyal medya hesabında … ismi ile kayıtlı bulunan şahsın müştekiye yönelik “Adi şerefsiz töroris köpek vatan hayini onun bunun oooooooo orsbu çocugu” şeklinde hakarette bulunduğuna dair ekran görüntüleri çıktısını ibraz ederek şüpheliden şikâyetçi olması üzerine başlatılan soruşturmada, olay hakkında hiçbir araştırma yapılmadan atılı suçun unsurlarının oluşmadığından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de; şüphelinin sosyal medyasına ilişkin kaynak araştırması yapılması ve kolluk araştırması neticesinde şüpheli olduğu düşünülen şahsın kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bu yöne ilişkin tespit yapıldıktan sonra suça konu sosyal medya hesabının kendisi tarafından kullanıp kullanmadığı da sorularak şüphelinin savunmasının alınmasından sonra, oluşacak sonuca göre hukukî durumun takdir ve tayin edilmesi gerektiği gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Yargıtay 4.C.D. Esas: 2020/25973 Karar: 2020/18538 Tarih: 07.12.2020

"Adi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.