Fil

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Fil"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Fil", argo dilde genellikle bir kişinin kilolu veya şişman olduğunu ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu ifade, genellikle vücut ağırlığının fazla olduğunu veya şişmanlığın belirgin olduğunu belirtirken, aynı zamanda kilolu veya obez bir kişiyi tanımlamak amacıyla kullanılır. "Fil" terimi, argo dilde kilolu veya şişman bir kişiyi alaycı bir şekilde tanımlamayı amaçlar.

Bu tabir, genellikle kilolu veya şişman bir kişinin görünümünü veya fiziksel durumunu tanımlarken, kibar olmayan veya aşağılayıcı bir dil kullanmayı ifade eder. "Fil" ifadesi, kişinin vücut şekli veya kilosu hakkında olumsuz veya aşağılayıcı bir değerlendirmeyi ifade ederken, aynı zamanda bu tür dil kullanımının hoşgörüsüz veya saygısız bir tutumu yansıttığını belirtir. Bu tür argo ifadeler, kişilerin fiziksel görünümlerini eleştirmek veya aşağılamak amacıyla kullanıldığında, saygılı bir dil kullanmak ve karşınızdaki kişilerin duygularını dikkate almak önemlidir.

Hakaret mi?


Fil kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
İncelenen dosyada, sanığın ... Gazetesi'nde katılan Belediye Başkanına yönelik olarak "Bir deli kuyuya taş atmış" başlıklı yazıda, "Esnaf 4 yıldır bunu söylüyor, belediye başkanı da dört yıldır ben geri adım atmam, bir defa geri adım atarsam bu şehri yönetemem, dört yıl sonra bu ocak ayında bölgeyle ilgili imar çalışması yapıldı, binlerce insan dört yıldır perişan edilmiş, dertlerini anlatamamanın, seslerini duyuramamanın kızgınlığı, öfkesi ve umutsuzluğuyla boyunlarına testere dayıyor, üzerlerine benzin dökülüyorlar, ... içerisine fil girmiş zücaciye dükkanı gibi, filimiz dört yıldır...'da dolaşırken esnafın kısmetine de pisliği düştü, tükürdüğünü yalamak diye de bir atasözümüz var, zararın neresinden dönülürse kârdır diye bir sözümüz var, ama filin pisliğini kim temizler bunu bilen yok" şeklindeki nezaket dışı ve kaba nitelikteki sözlerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde bulunduğunun anlaşılması karşısında, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...   Yargıtay 18, CD Esas: 2015/4992 Karar: 2015/9589 Tarih: 28.10.2015

"Fil" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.