Terbiyesizlik Yapma

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Terbiyesizlik Yapma"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Terbiyesizlik yapma" ifadesi, bir kişiye veya gruba hitaben kullanılarak, saygısızlık, kabalık veya olumsuz davranışlarda bulunmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulunmak amacıyla kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, genellikle kişiler arasında nazik ve saygılı bir iletişimi teşvik etmek için kullanılır. Terbiyesizlik yapma uyarısıyla, kişinin hoşgörülü, nazik ve uygun davranışlar sergilemesi gerektiği vurgulanır.

Bu ifade, birinin davranışları veya söylemleriyle başkalarını rahatsız etme veya incitme ihtimali olduğunda kullanılabilir. Özellikle toplumsal etkileşimlerde veya profesyonel ortamlarda, insanlar arasında uygun terbiye ve saygı çerçevesinde iletişim kurma önemlidir. "Terbiyesizlik yapma" ifadesi, bireylerin karşılıklı saygı ve anlayışla iletişim kurmalarını teşvik ederken, olumsuz veya yaralayıcı davranışları engellemeyi hedefler.

Hakaret mi?


Terbiyesizlik Yapma  kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın suç tarihinde hastaneye ziyarete gittiği yeğeninin bulunduğu odadan çıkmasını isteyen katılan hemşireye hitaben söylediği "Terbiyesizlik yapma, işini yap" şeklindeki ifadenin bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katıların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba söz ve hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26626 Karar: 2016/5208 Tarih: 16.03.2016

Karar #2

Sanığın katılana söylediği kabul edilen “terbiyesizlik yapma” şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi bozma nedenidir.

Yargıtay 4. CD Karar: 2021/8900

Karar #3

Ceza infaz kurumunda bulunan eşine para yatırmak için gelen sanığın, ziyaret günü olmadığı için çocuğunun kendisiyle birlikte cezaevine girmesine izin verilmemesi üzerine, cezaevi çevresinin başı boş köpeklerin dolaştığı ıssız bir yer olması ve 6 yaşındaki çocuğunun korkması nedeniyle, nizamiyede görevli bulunan müştekiye, kendisine yapıldığını düşündüğü haksızlığı eleştiri amaçlı olarak söylediği kabul edilen, “terbiyesizlik yapıyorsun” biçimindeki sözlerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, ağır eleştiri, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından…”

Yargıtay 4.CD  Esas: 2013/ 6780 Karar: 2014/ 32605 Tarih: 11.11.2014

"Terbiyesizlik Yapma" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.