Git İşine

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Git İşine"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Git işine" ifadesi, genellikle bir kişiye, söylediği veya yaptığı şeyin ilgi alanı dışında veya önemsiz olduğunu belirtmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, karşısındaki kişinin önerisini veya davranışını kabul etmeyerek, onu kendi işine veya konusuna odaklanmaya teşvik eder.

"Git işine" ifadesi, genellikle alaycı veya hoşnutsuz bir ton içerir ve karşısındaki kişinin önerisini veya etkileşimini reddederken, onunla ilgilenmeye değmeyecek veya ciddiye alınmayacak bir şeyi ifade eder. Bu tür ifadeler, iletişimde hoşnutsuzluğu veya ilgisizliği ifade etmek için kullanılır ve karşısındaki kişinin önerisini geri çevirme veya onu durdurma amacını taşır.

Hakaret mi?


Git İşine kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın kendisini karakola götürmek isteyen polis memuru müşteki ...'e söylediği kabul edilen "Sen kimsin lan, git işine gelmiyorum" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/38092 Karar: 2014/1736 Tarih: 23.01.2014

"Git İşine" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.