Örgütçü

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Örgütçü"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Örgütçü" ifadesi, argo bir dil kullanımı taşıyan ve bir kişiyi ya da grubu olumsuz bir şekilde nitelendirmek veya aşağılamak amacıyla kullanılan bir terimdir. Genellikle bu ifade, kişinin başkalarını kışkırtma, çatışma yaratma veya karışıklık çıkarma amacıyla faaliyetlerde bulunduğunu ima eder.

Hakaret mi?


Örgütçü kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mağdur jandarma görevlilerine hitaben söylediği kabul edilen "Aracımda sanki esrar eroin var, bekleyin başını, ekmek kapımızı kapatın, içinde mazot var, siz Ergenekoncusunuz, sizin paşanız Başbuğ'u da içeri aldılar, onu da gördük, sizin ne mal olduğunuzu gördük, hepiniz örgütçüsünüz, ayrımcılık yapıyorsunuz, bu yüzden de bizim ekmeğimizle oynuyoruz" şeklindeki sözlerin bir bütün halinde hakaret suçunu oluşturduğu anlaşılmakla, bu husus açısından tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmemiştir.

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/17387 Karar: 2019/462 Tarih: 08.01.2019

"Örgütçü" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.