Dağdan Gelip Bağdakini Kovuyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dağdan Gelip Bağdakini Kovuyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dağdan gelip bağdakini kovuyorsun" ifadesi, genellikle bir kişinin kendi eksikliklerini veya hatalarını görmezden gelerek başkalarını eleştirdiği veya onları düzeltmeye çalıştığı durumları ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin kendi sorunlarını veya yanlışlarını çözmeden veya düzeltmeden önce başkalarını eleştirmesinin veya yönlendirmeye çalışmasının ironik veya eleştirel bir şekilde dile getirilmesidir.

"Dağdan gelip bağdakini kovuyorsun" terimi genellikle alaycı veya eleştirel bir tonla kullanılır ve kişinin kendi davranışlarını gözden geçirmeden veya düzeltmeden önce başkalarına öğüt vermesini veya eleştirmesini eleştirirken, aynı zamanda kişilerin kendi sorumluluklarını yerine getirmesinin ve olumlu davranışları sergilemesinin önemini vurgular. Bu ifade, kişilerin kendilerini geliştirme ve olumlu değişiklikler yapma ihtiyacını belirterek, başkalarını eleştirirken önce kendi davranışlarını değerlendirmeleri gerektiğini hatırlatır. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin olumlu davranışları teşvik etmek ve kişileri kendi sorumluluklarını yerine getirmeye yönlendirmek amacıyla kullanılması, ancak kişileri aşağılama veya küçümseme amacı taşımadığı unutulmamalıdır.

Hakaret mi?


Dağdan Gelip Bağdakini Kovuyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, katılan sanık A...'in katılan sanık M...'e söylediği "Dağdan gelip bağdakini kovuyorsun" şeklindeki ifadelerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle hakaretin karşılıklı gerçekleştiği gerekçesi ile katılan sanık A... hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7705 Karar: 2015/7135 Tarih: 12.10.2015

"Dağdan Gelip Bağdakini Kovuyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.