Hırsız Köpekler

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hırsız Köpekler"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hırsız Köpekler" ifadesi, bir grubun veya kişilerin haksız kazanç elde etmek için kötü niyetli davrandığını ifade eder.

Hakaret mi?


Hırsız Köpekler kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Komşusuna ait hayvanların zeytinlerine zarar verdiğini gören sanık tarafından komşulara karşı "Hırsız köpekler, zeytin dallarımı niye yedirdiniz" şeklinde sözler söylenmesine ilişkin) yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hâkimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından, reddiyle hükmün (mahkumiyet) istem gibi onanmasına...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/24449 Karar: 2013/3269 Tarih: 19.02.2013

"Hırsız Köpekler" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.