Nerede Bu Amına Koyduğumun Doktoru

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Nerede Bu Amına Koyduğumun Doktoru"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Nerede bu amına koyduğumun doktoru", bu ifade ile aldığı hizmetten hoşnutsuzluk dile getirilip hizmet aldığı doktora ifadedeki eylemi meydana getireceği vurgulanmaktadır. Bu tabir, genellikle eleştiri veya alay amacıyla kullanılır ve olumsuz bir ton taşır. İfadeyi kullanırken, karşı tarafı rencide etmek veya aşağılamak amacıyla kullanmamak önemlidir. Daha yapıcı bir dil kullanarak, kişinin anlamadığınız veya mantıksız bulduğunuz davranışlarını anlamaya çalışmak veya iletişimde açık bir şekilde ifade etmek daha olumlu sonuçlar doğurabilir.

Hakaret mi?


Nerede Bu Amına Koyduğumun Doktoru kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Nerede bu amına koyduğumun doktoru) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6126 Karar: 2015/9426 Tarih: 27.10.2015

"Nerede Bu Amına Koyduğumun Doktoru" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.