Erkek Değil Misin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Erkek Değil Misin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Erkek değil misin, genellikle bir soru veya sitem şeklinde kullanılan bir ifadedir. Erkeklerin belirli bir davranışı göstermesi veya göstermemesi durumunda, onların erkekliğini sorgulamak için kullanılır.

Hakaret mi?


Erkek Değil Misinkelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana gönderdiği "Erkek değil misin" şeklinde nezaket dışı ve kaba ifade niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarımın oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/5651 Karar: 2019/12100 Tarih: 11.09.2019

"Erkek Değil Misin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.