Senin Gibi Doktor Olmaz Olsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Gibi Doktor Olmaz Olsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Senin Gibi Doktor Olmaz Olsun” ifadesi hakaret içeren bir sözdür. Bu sözü sarfeden kişi, doktoru küçük düşürmek istemiştir. Bu tür sözler hakaret suçu olarak kabul edilir ve cezai yaptırımları vardır.

Hakaret mi?


Senin Gibi Doktor Olmaz Olsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana söylediği kabul edilen "Allah belanı versin, senin gibi doktor olmaz olsun" şeklindeki ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp beddua ve kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41909 Karar: 2017/12154 Tarih: 31.10.2017

"Senin Gibi Doktor Olmaz Olsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.