Edebe Aykırı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Edebe Aykırı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Edebe Aykırı" ifadesi, toplumun veya belirli bir ortamın kabul ettiği davranış kurallarına veya etik normlara uymayan veya bu kurallara ters düşen anlamına gelir. Bir kişi veya davranışın toplumsal veya etik değerleri ihlal ettiği durumları ifade etmek için kullanılabilir.

Hakaret mi?


Edebe Aykırı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davayla ilgili olarak sunduğu cevap dilekçesinde katılana yönelik olarak söylediği kabul edilen "... Bir avukat bir davada davacıya karşı hasım tarafta yer alırken diğer bir davada aynı kişinin eşini bulup onun davasında hasım olarak karşısında yer almaz , bu hal ahlak kurallarının tasvip etmediği çirkin edebiyatın edebine aykırı düşer , borçlu hasımın avukatı Av. ... Figen'in gizlice arkadaşlık yaptığı anlaşılmaktadır , hukuku bilen kişinin verdiği akılla" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42869 Karar: 2017/11983 Tarih: 30.10.2017

"Edebe Aykırı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.