Ekmeğini Sinkaf Ederim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ekmeğini Sinkaf Ederim"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ekmeğini sinkaf ederim" deyimi, birinin bir işi veya kazancını riske atabileceğini, tehlikeye sokabileceğini veya zor duruma düşürebileceğini ifade eden bir ifadedir. Bu ifade genellikle ciddi veya tehditvari bir şekilde kullanılır ve birine karşı güçlü bir tavır sergilemeyi amaçlar.

Dolaylı olarak, bu ifade kişinin başkalarının zararına kendi çıkarını düşündüğü veya kendi çıkarları uğruna risk almaktan çekinmediği anlamına gelebilir.

Hakaret mi?


Ekmeğini Sinkaf Ederim kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Senin ekmeğini sinkaf ederim) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık... müdafinin ileri sürdüğü ne- denler yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/11657 Karar: 2018/11375 Tarih: 19.09.2018

"Ekmeğini Sinkaf Ederim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.