Böyle Adaleti Sikerim (Sinkaf Ederim)

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Böyle Adaleti Sikerim (Sinkaf Ederim)"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Böyle adaleti sikerim ederim" ifadesi argo ve küfürlü bir ifadedir ve genellikle öfke veya hayal kırıklığı ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, kişinin adalet sistemi veya bir haksızlık karşısında yaşadığı öfkeyi dile getirir.

Örneğin, "Böyle adaleti sikerim ederim, herkes her şeyi yapabiliyor" ifadesi, bir kişinin adalet sisteminin yetersizliğine ve haksızlıklara karşı duyduğu öfkeyi ifade eder.

Bu ifade argo ve küfürlü olduğu için kullanılmaması gereken bir ifadedir. Daha uygun ve saygılı bir şekilde, adalet sistemi veya haksızlıklarla ilgili eleştiriler sunmak veya bu konuda yapıcı bir şekilde çözümler aramak daha iyi bir seçenek olacaktır.

Hakaret mi?


Böyle adaleti sikerim (sinkaf ederim) kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın hakkında yapılan ihbar nedeniyle mağdur tarafından karakola davet edilmesi üzerine rızasıyla bindiği jandarma aracında söylediği "Bu nasıl adalet, böyle adaleti sinkaf ederim" şeklindeki sözlerin mağduru hedef almayıp onun onur, şeref ve saygınlığına yönelik bir saldırı niteliğinde olmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/38338 Karar: 2014/33140 Tarih: 17.11.2014

"Böyle Adaleti Sikerim (Sinkaf Ederim)" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.