Hortumlama

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hortumlama"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hortumlama" genellikle maddi kazanç veya kişisel çıkar elde etmek amacıyla, genellikle yasa dışı veya etik dışı yollarla, kaynakları kötüye kullanma veya tüketme eylemini ifade eder. Bu terim, genellikle kamu veya özel sektörde, iş dünyasında veya diğer alanlarda, özellikle kaynakların adil veya yasalara uygun bir şekilde dağıtılması gereken durumlarda kullanılır.

"Hortumlama" ifadesi, kötü niyetli davranışları veya yolsuzlukları tanımlamak için kullanıldığında, organizasyonların veya bireylerin dürüstlüğünü ve şeffaflığını zedeler. Bu tür eylemler genellikle hukuki sonuçlara yol açabilir ve toplumsal güveni sarsabilir. Hükümetler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları, hortumlama gibi etik dışı eylemleri önlemek ve tespit etmek için yasa ve düzenlemeleri uygular ve denetim mekanizmaları oluşturur.

Hakaret mi?


Hortumlama kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Yerel gazetede, Belediye Başkanına hitaben: Tek kriter hortumlama katsayın) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/5277 Karar: 2018/8162 Tarih: 28.05.2018

"Hortumlama" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.