Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

""
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"OÇ" ifadesi, Türk argosunda küfürlü ve aşağılayıcı bir dil kullanılarak kullanılan bir kısaltmadır. Bu ifade "Orospu çocuğu" kısaltmasıdır ve oldukça küfürlü bir anlam içerir. İfadeleri veya cümleleri küfürlü hale getirme amacı taşır.

Bu tür ifadeler, hoşgörüsüz veya saygısız bir dil kullanımının bir örneğidir ve genellikle karşınızdaki kişiyi veya muhatabını aşağılamak veya küçümsemek amacıyla kullanılır. İletişimde saygılı ve hoşgörülü bir dil kullanmak, sağlıklı ve olumlu ilişkiler kurmanın önemli bir parçasıdır.

Hakaret mi?


OÇ kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın aynı sosyal medya hesabından paylaştığı, dönemin Başbakanı hakkında yazdığı ve anlamı herkes tarafından anlaşılabilen "O.Ç" ibaresinin eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak incitici, küçük düşürücü ve kişinin toplum içindeki saygınlığını zedeleyici mahiyette olması nedeniyle hakaret vasfı taşıdığa ve sanığın eyleminin TCK'nın 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeyerek, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 16. CD Esas: 2017/2089 Karar: 2017/5263 Tarih: 08.11.2017

Karar #2

(Sanığın kışla içinde bulunan nöbet kulübesinin dış duvarına ".. ve o ç. ları" şeklinde, yine ...'i tasvir eden bir karikatür çizerek "Bu bir o.ç sence kim olabilir" şeklinde yazılar yazmak suretiyle gelişen eylemine ilişkin) atılı suçu işlediği sabit olduğundan, mahkumiyeti yerine yetersiz gerekçeyle beraat karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 19. CD Esas: 2018/8484 Karar: 2019/15952 Tarih: 18.12.2019

"OÇ" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.